Nova Acta Academiae Scientarum Imperialis Petropolitinae

Original Titles
     
English Titles

608Accuratior evolutio formularum pro filorum flexibilium aequilibrio et motu inventarum
609Considerationes super traiectoriis tam rectangulis quam obliquangulis
610Novae demonstrationes circa divisores numerorum formae xx + nyy
611Investigatio curvarum quae similes sint suis evolutis vel primis vel secundis vel tertiis vel adeo ordinis cuiuscunque
612De motu globi heterogenei super plano horizontali, una cum dilucidationibus necessariis super motu vacillatorio
614Commentatio de curvis tractoriis
615De curvis tractoriis compositis
616De transformatione seriei divergentis 1 - mx + m(m+n)x2 - m(m+n)(m+2n)x3 + etc. in fractionem continuam
617De summatione serierum, in quibus terminorum signa alternantur
618Consideratio motus singularis, qui in filo perfecte flexili locum habere potest
619Enodatio difficultatis super figura terrae a vi centrifuga oriunda.
620Methodus facilis inveniendi integrali huius formulae ∫ (dx/x)(xn+p - 2xncosζ + xn-p)/(x2n - 2xncosθ + 1) casu quo post integrationem ponitur vel x = 1 vel x = ¥
621De summo usu calculi imaginariorum in analysi
622Specimen singulare analyseos infinitorum indeterminatae
623De lineis rectificabilibus in superficie sphaeroidica quacunque geometrice ducendis
624De superficie coni scaleni, ubi imprimis intentes difficultates, quae in hac investigatione occurrunt, perpenduntur
625De viribus centripetis, ad curvas non in eodem plano sitas describendas, requisitis
626De motu trium corporum se mutuo attrahentium super eadem linea recta.
627Solutio problematis mechanici
629Evolutio formulae integralis ∫ dx(1/(1-x) + 1/(lx)) a termino x = 0 ad x = 1 extensae
630Uberior explicatio methodi singularis nuper expositae integralia alias maxime abscondita investigandi
631Analysis facilis et plana ad eas series maxime abstrusas perducens, quibus omnium aequationum algebraicarum non solum radices ipsae sed etiam quaevis earum potestates exprimi possunt
632De innumeris generibus serierum maxime memorabilium, quibus omnium aequationum algebraicarum non solum radices ipsae sed etiam quaecumque earum potestates exprimi possunt
633De binis curvis algebraicis inveniendis, quarum arcus indefinite inter se sint aequales
634De motu oscillatorio tabulae suspensae et a vento agitatae
635Innumera theoremata circa formulas integrales, quorum demonstratio vires analyseos superare videatur
636De multiplicatione angulorum per factores expedienda
637Nova demonstratio, quod evolutio potestatum binomii Newtoniana etiam pro exponentibus fractis valeat
638De innumeris curvis algebraicis, quarum longitudinem per arcus parabolicos metiri licet
639De innumeris curvis algebraicis, quarum longitudinem per arcus ellipticos metiri licet
640Comparatio valorum formulae integralis ∫ (xp-1 dx)/(n√((1-xn)n-q)) a termino x = 0 usque ad x = 1 extensae
641De motu quodam maxime memorabili, satis quidem simplici, at solutu difficillimo
642De singulari ratione differentiandi et intagrandi, quae in summis serierum occurrit
643Methodus generalis investigandi radices omnium aequationum per approximationem
644Innumerae aequationum formae ex omnibus ordinibus, quarum resolutio exhiberi potest
645De curvis algebraicis, quarum longitudo exprimitur hac formula integrali ∫ (vm-1 dv)/√(1-v2n)
646De duabus pluribusve curvis algebraicis in quibus si a terminis fixis aequales arcus abscindantur eorum amplitudines datam inter se teneant rationem
647De methodo tangentium inversa ad theoriam solidorum translata
648Solutio facilis problematis, quo quaeritur circulus, qui datos tres circulos tangat
649De motu oscillatorio penduli circa axem cylindricum plano horizontali incumbentem
650De formulis differentialibus quae per duas pluresve quantitates datas multiplicatae fiant integrabiles
651Quatuor theoremata maxime notatu digna in calculo integrali
652De termino generali serierum hypergeometricarum
653De iterata integratione formularum integralium, dum aliquis exponens pro variabili assumitur
654Methodus facilis investigandi radium osculi ex principio maximorum et minimorum petita
655Observationes generales circa series, quarum termini secundum sinus vel cosinus angulorum multiplorum progrediuntur
656De integrationibus maxime memorabilibus ex calculo imaginariorum oriundis
657Supplementum ad dissertationem praecedentem circa integrationem vormulae ∫ (zm-1 dz)/(1-zn) casu quo ponitur z = v(cos(φ) + √(-1) sin(φ))
658De momentis virium respectu axis cuiuscunque inveniendis; ubi plura insignia symptomata circa binas rectas, non in eodem plano sitas, explicantur
659Methodus facilis omnium virium momenta respectu axis cuiuscunque determinandi
661Variae considerationes circa series hypergeometricas
662De vero valore formulae integralis ∫ dx(l(1/x))n a termino x = 0 usque ad terminum x = 1 extensae
663Plenior expositio serierum illarum memoragilium, quae ex unciis potestatum binomii formantur
664Exercitatio analytica
665Evolutio problematis cuius solutio analytica est difficillima dum synthetica per se est obvia
666Problema geometricum ob singularia symptomata imprimis memorabile
667De curvis hyperbolicis quae intra suas assymtotas spatium finitum includunt
683De singulari genere quaestionum Diophantearum et methodo maxime recondita eas resolvendi
684De radicibus aequationis infinitae 0 = 1 - (xx)/(n(n+1)) + (x4)/(n(n+1)(n+2)(n+3)) - (x6)/(n.....(n+5)) + etc.
685Exercitatio analytica, ubi imprimis seriei maxime generalis summatio traditur
686Dilucidationes super formulis, quibus sinus et cosinus angulorum multiplorum exprimi solent, ubi simul ingentes difficultates diluuntur
687De insignibus proprietatibus formularum integralium praeter binas variabiles etiam earum differentialia cuiuscunque ordinis involventium
688Specimen integrationis abstrusissimae hac formula ∫ dx/((1+x)*4√(2xx-1)) contentae
689Integratio formulae differentialis maxime irrationalis, quam tamen per logarithmos et arcus circulares expedire licet
690Evolutio formulae integralis ∫ dz(3+zz)/((1+zz)*4√(1+6zz+z4)) per logarithmos et arcus circulares
691Problema geometricum quo inter omnes ellipses quae per data quatuor puncta traduci possunt ea quaeritur quae habet aream minimam
692Solutio problematis maxime curiosi quo inter omnes ellipses quae circa datum triangulum circumscribi possunt ea quaeritur cuius area sit omnium minima
693De centro simulitudinis
694Ulterior disquisitio de formulis integralibus imaginariis
695Integratio succincta formulae integralis maxime memorabilis ∫ dz/((3±zz)*3√(1±3zz))
696De casibus quibus hanc formulam x4 + kxxyy + y4 ad quadratum reducere licet
697Investigatio superficierum quarum normales ad datum planum productae sint omnes inter se aequales
698Variae speculationes super area triangulorum sphaericorum
699Utrum hic numerus 100009 sit primus necne inquiritur
700De formulis differentialibus secundi gradus quae integrationem admittunt
701Formae generales differentialium, quae, etsi nulla substitutione rationales reddi possunt. tamen integrationem per logarithmos et arcus circulares admittunt
702De novo genere quaestionum arithmeticarum pro quibus solvendis certa methodus adhuc desideratur
703Methodus facilis inveniendi series per sinus cosinusve angulorum multiplorum procedentes, quarum usus in universa theoria astronomiae est amplissimus
704Disquisitio ulterior super seriebus secundum multipla cuiusdam anguli progredientibus
705Investigatio quarundam serierum, quae ad rationem peripheriae circuli ad diametrum vero proxime definiendam maxime sunt accommodatae
706De novo genere serierum rationalium et valde convergentium, quibus ratio peripheriae ad diametrum exprimi potest
707De insigni usu calculi imaginariorum in calculo integrali
708De formulis speciei mxx + nyy ad numeros primos explorandos idoneis earumque mirabilibus proprietatibus
709De evolutione potestatis polynomialis cuiuscunque (1 + x + x2 + x3 + x4 + etc.)n
710Specimen transformationis singularis serierum
711Methodus nova ac facilis omnium aequationum algebraicarum radices non solum ipsas sed etiam quascumque earum potestates per series concinnas exprimendi
712De corporibus cylindricis incurvatis
713Investigatio trianguli in quo distantiae angulorum ab eius centro gravitatis rationaliter exprimantur
714Exempla quarundam memorabilium aequationum differentialium, quas adeo algebraice integrare licet, etiamsi nulla via pateat variabiles a se invicem separandi
715De variis modis numeros praegrandes examinandi, utrum sint primi necne?
716Resolutio formulae Diophanteae ab(maa+nbb) = cd(mcc+ndd) per numeros rationales
717Solutio problematis mechanici
718Facillima methodus plurimos numeros primos praemagnos inveniendi
719Methodus generalior numeros quosvis satis grandes perscrutandi utrum sint primi necne?
720Observatio singularis circa aequationes differentiales lineares
721De integrationibus difficillimis, quarum integralia tamen aliunde exhiberi possunt
722Disquitiones analyticae super evolutione potestatis trinomialis (1+x+xx)n
724Recherches sur quelques integrations remarquables dans l'analyse des fonctions a deux variables connues sous le nom de differences partielles
725Illustratio paradoxi circa progressionem numerorum idoneorum sive congruorum
726Demonstratio insignis theorematis numerici circa uncias potestatum binomialium
727Accuratior evolutio problematis de linea brevissima in superficie quacunque ducenda