Novi Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae

Original Titles
     
English Titles

133De superficie conorum scalenorum aliorumque corporum conicorum
134Theoremata circa divisores numerorum
135Variae demonstrationes geometriae
136De propagatione pulsuum per medium elasticum
137Examen artificii navis a principio motus interno propellendi
138De motu nodorum lunae eiusque inclinationis ad eclipticam variatione
139Quantum motus terrae a luna perturbetur accuratius inquiritur
166De reductione linearum curvarum ad arcus circulares
167Solutio problematis difficillimi a Fermatio propositi
188Methodus aequationes differentiales altiorum graduum integrandi ulterius promota
189De serierum determinatione seu nova methodus inveniendi terminos generales serierum
190Consideratio quarumdam serierum, quae singularibus proprietatibus sunt praeditae
191De partitione numerorum
192Solutio problematis geometrici
193De perturbatione motus planetarum ab eorum figura non sphaerica oriunda
194De machinis in genere
195De motu tautochrono pendulorum compositorum
196Emendatio laternae magicae ac microscopii solaris
228De numeris, qui sunt aggregata duorum quadratorum
229De constructione aptissima molarum alatarum
230Elementa doctrinae solidorum
231Demonstratio nonnullarum insignium proprietatum, quibus solida hedris planis inclusa sunt praedita
232De motu corporum coelestium a viribus quibuscunque perturbato
241Demonstratio theorematis Fermatiani omnem numerum primum formae 4n+1 esse summam duorum quadratorum
242Demonstratio theorematis Fermatiani omnem numerum sive integrum sive fractum esse summam quatuor pauciorumve quadratorum
243Observatio de summis divisorum
244Demonstratio theorematis circa ordinem in summis divisorum observatum
245De methodo Diophanteae analoga in analysi infinitorum
246Subsidium calculi sinuum
247De seriebus divergentibus
248De cochlea Archimedis
249De aptissima figura rotarum dentibus tribuenda
250Methodus inveniendi infinitas curvas isoperimetras aliave communi proprietate praeditas
251De integratione aequationis differentialis (m dx)/√(1-x4) = (n dy)/√(1-y4)
252Observationes de comparatione arcuum curvarum irrectificibilium
253De problematibus indeterminatis, quae videntur plus quam determinata
254De expressione integralium per factores
255Solutio generalis quorundam problematum Diophanteorum, quae vulgo nonnisi solutiones speciales admittere videntur
256Specimen de usu observationum in mathesi pura
257De frictione corporum rotantium
258Principia motus fluidorum
259De motu et reactione aquae per tubos mobiles transfluentis
260Tentamen theoriae de frictione fluidorum
261Specimen alterum methodi novae quantitates transcendentes inter se comparandi; de comparatione arcuum ellipsis
262Theoremata circa residua ex divisione potestatum relicta
263Specimen novae methodi curvarum quadraturas et rectificationes aliasque quantitates transcendentes inter se comparandi
264Demonstratio theorematis et solutio problematis in actis erud. Lipsiensibus propositorum
265De aequationibus differentialibus secundi gradus
269De integratione aequationum differentialium
270Solutio problematis de investigatione trium numerorum, quorum tam summa quam productum nec non summa productorum ex binis sint numeri quadrati
271Theoremata arithmetica nova methodo demonstrata
272Supplementum quorundam theorematum arithmeticorum, quae in nonnullis demonstrationibus supponuntur
273Consideratio formularum, quarum integratio per arcus sectionum conicarum absolvi potest
274Constructio aequationis differentio-differentialis Ay du2 + (B+Cu)du dy + (D+Eu+Fuu)ddy = 0, sumto elemento du constante
275Annotationes in locum quendam Cartesii ad circuli quadraturam spectantem
276Dilucidationes de resistentia fluidorum
277Principia theoriae machinarum
278De motu et attritu lentium dum super catinis poliuntur
279De resolutione formularum quadricarum indeterminatarum per numeros integros
280De progressionibus arcuum circularium, quorum tangentes secundum certam legem procedunt
281Specimen algorithmi singularis
282De resolutione aequationum cuiusvis gradus
283De numeris primis valde magnis
284De resolutione aequationis dy + ayy dx = bxm dx
285Investigatio functionum ex data differentialium conditione
286De motu vibratorio fili flexilis, corpusculis quotcunque onusti
287De motu vibratorio cordarum inaequaliter crassarum
288Cogitationes de aggeribus construendis
295De reductione formularum integralium ad rectificationem ellipsis ac hyperbolae
296Elementa calculi variationum
297Analytica explicatio methodi maximorum et minimorum
298De insigni promotione methodi tangentium inversae
299Dilucidationes de tautochronis in medio resistente
300Demonstratio theorematis Bernoulliani quod ex evolutione curvae cuiuscunque rectangulae in infinitum continuata tandem cycloides nascantur
301De motu corporis ad duo centra virium fixa attracti
302De motu vibratorio tympanorum
303Tentamen de sono campanarum
304Considerationes de motu corporum coelestium
322De usu functionum discontinuarum in analysi
323De usu novi algorithmi in problemate Pelliano solvendo
324Proprietates triangulorum, quorum anguli certam inter se tenent rationem
325Solutio facilis problematum quorundam geometricorum difficillimorum
326Observationes analyticae
327De motu rectilineo trium corporum se mutuo attrahentium
328De motu corporis ad duo centra virium fixa attracti
329De phaenomenis coeli per segmenta sphaerica diaphana spectati
330Supplementum de figura dentium rotarum
331De motu fluidorum a diverso caloris gradu oriundo
345Integratio aequationis dx/√(A+Bx+Cx2+Dx3+Ex4) = dy/√(A+By+Cy2+Dy3+Ey4)
346De arcubus curvarum aeque amplis earumque comparatione
347Evolutio generalior formularum comparationi curvarum inservientium
348Methodus facilis motus corporum coelestium utcunque perturbatos ad rationem calculi astronomici revocandi
349Disquitio de vera lege refractionis radiorum diversicolorum
350De novo microscopiorum genere ex sex lentibus composito
351De telescopiis quatuor lentibus instructis eorumque perfectione
368De curva hypergeometrica hac aequatione expressa y = 1*2*3*...*x
369Quomodo numeri praemagni sint explorandi, utrum sint primi necne
370Nova criteria radices aequationum imaginarias discoscendi
371Considerationes de theoria motus Lunae perficienda et imprimis de eius variatione
372Annotatio quarundam cautelarum in investigatione inaequalitatum quibus corpora coelestia in motu perturbantur observandarum
373Investigatio accuratior phaenomenorum quae in motu terrae diurno a viribus coelestibus produci possunt
374De aequilibrio et motu corporum flexuris elasticis iunctorum
375Sectio prima de statu aequilibrii fluidorum
390Considerationes de traiectoriis orthogonalibus
391De formulis integralibus duplicatis
392Evolutio insignis paradoxi circa aequalitatem superficierum
393De summis serierum numeros Bernoullianos involventium
394De partitione numerorum in partes tam numero quam specie datas
395De inventione quotcumque mediarum proportionalium citra radicum extractionem
396Sectio secunda de principiis motus fluidorum
397Expositio methodorum, cum pro determinanda parallaxi solis ex observato transitu Veneris per solem, tum pro inveniendis longitudinibus locorum super terra, ex observationibus eclipsium solis, una cum calculis et conclusionibus inde deductis
405Solutio problematis, quo duo quaeruntur numeri, quorum productum tam summa quam differentia eorum sive auctum sive minutum fiat quadratum
406Observationes circa radices aequationum
407Problema algebraicum ob affectiones prorsus singulares memorabile
408De curva rectificabili in superficie sphaerica
409Sectio tertia de motu fluidorum lineari potissimum aquae
410Genuina principia doctrinae de statu aequilibrii et motu corporum tam perfecte flesibilium quam elasticorum
411De ictu glandium contra tabulam explosarum
419De solidis quorum superficiem in planum explicare licet
420Methodus nova et facilis calculum variationum tractandi
421Evolutio formulae integralis ∫ x f-1 dx (lx)m/n integratione a valore x = 0 ad x = 1 extensa
422Problematis cuiusdam geometrici prorsus singularis evolutio
423Considerationes cyclometricae
424Sectio quarta de motu aeris in tubis
425De perturbatione motus terrae ab actione Veneris oriunda
427Problematis cuiusdam Diophantei evolutio
428Observationes circa bina biquadrata, quorum summam in duo alia biquadrata resolvere liceat
429De variis integrabilitatis generibus
430Observationes circa aequationem differentialem y dy + My dx + N dx = 0
431Consideratio aequationis differentio-differentialis (a+bx)ddz + (c+ex)(dxdz/x) + (f+gx)(zdx2/xx) = 0
432Exercitationes analyticae
433Digressio de traiectoriis tam orthogonalibus quam obliquangulis
434De collisione corporum gyrantium
435De collisione corporum pendulorum, tam obliqua, quam motu gyratorio perturbata
436De vera tautochrona in fluido
437De tautochrona in medio rarissimo, quod resistit in ratione multiplicata quacunque celeritatis
438Dilucidationes de tautochronismo
439De chordis vibrantibus disquisitio ulterior
440Animadversiones in solutionem Bernoullianam de motu chordarum ex duabus partibus diversae crassitiei compositarum Tomo XVI Novorum Commentariorum
441De motu vibratorio chordarum ex partibus quotcunque diversae crassitiei compositarum
442De motu vibratorio chordarum crassitie utcunque variabili praeditarum
443De motu vibratorio laminarum elasticarum, ubi plures novae vibrationum species hactenus non pertractatae evolvuntur
444De motu gravium citissimo super curvis specie datis
447Summatio progressionum
sin(φλ) + sin(2φλ) + sin(3φλ) + ... + sin(nφλ);
cos(φλ) + cos(2φλ) + cos(3φλ) + ... + cos(nφλ).
448Nova series infinita maxime convergens perimetrum ellipsis exprimens
449Demonstrationes circa residua ex divisione potestatum per numeros primos resultantia
450Nova ratio quantitates irrationales proxime exprimendi
451Solutio problematis de inveniendo triangulo, in quo rectae ex singulis angulis latera opposita bisecantes sint rationales
452Resolutio aequationis Ax2 + 2Bxy + Cy2 + 2Dx + 2Ey + F = 0 per numeros tam rationales quam integros
453Insignes proprietates serierum sub hoc termino generali contentarum x = (1/2)(a+b/√k)(p+qk)n + (1/2)(a-b/√k)(p-qk)n
454De resolutione irrationalium per fractiones continuas, ubi simul nova quaedam et singularis species minimi exponitur
455Determinatio motus oscillatorii in praecedente dissertatione pertracti, ex primis mechanicae principiis petita
456De pressione ponderis in planum cui incumbit
457De harmoniae veris principiis per speculum musicum repraesentatis
458Nova methodus motus planetarum principalium ad tabulas astronomicas reducendi
459Disquisitio de lentibus obiectivis triplicatis, quae vel nullam confusionem pariant vel etiam datam confusionem a reliquis lentibus ortam destruere valeant
460De applicatione lentium obiectivarum compositarum ad omnis generis telescopia
462De valore formulae integralis ∫ (xm-1 ± zm-n-1)/(1 ± zn) dz casu quo post integrationem ponitur z = 1
463De valore formulae integralis ∫ (zλ-ω ± zλ+ω)/(1 ± z)(dz/z)(lz)μ casu quo post integrationem ponitur z = 1
464Nova methodus quantitates integrales determinandi
465Demonstratio theorematis Neutoniani de evolutione potestatum binomii pro casibus, quibus exponentes non sunt numeri integri
466Problema Diophanteum singulare
467De tabula numerorum primorum usque ad millionem et ultra continuanda, in qua simul omnium numerorum non primorum minimi divisores exprimantur
468De oscillationibus minimis penduli quotunque pondusculis onusti
469De motu oscillatorio binarum lancium ex libra suspensarum
470Explicatio motus oscillatorii mirabilis in libra maiore observati
471De motu turbinatorio chordarum musicarum; ubi simul universa theoria aequilibrii quam motus corporum flexibilium simulque etiam elasticorum breviter explicatur
472Commentatio hypothetica de periculo a nimia cometae approponquatione metuendo
474Solutio quorundam problematum Diophanteorum
475Speculationes analyticae
476Observationes circa novum et singulare progressionum genus
477Meditationes circa singulare serierum genus
478Formulae generales pro translatione quacunque corporum rigidorum
479Nova methodus motum corporum rigidorum degerminandi
480Regula facilis pro diiudicanda firmitate pontis aliusve corporis similis excognita firmitate moduli
481De gemina methodo tam aequilibrium quam motum corporum flexibilium determinandi et utriusque egregio consensu
482De pressione funium tensorum in corpora subiecta eorumque motu a frictione impedito. Ubi praesertim methodus traditur
483De traiectu citissimo stellae per duos circulos almucantarath datos pro qualibet elevatione poli.
484De circulo maximo fixo in coelo constituendo, ad quem orbitae planetarum et cometarum referantur.