Enestrom Numbers 700-799

Original Titles
     
English Titles

700De formulis differentialibus secundi gradus quae integrationem admittunt
701Formae generales differentialium, quae, etsi nulla substitutione rationales reddi possunt. tamen integrationem per logarithmos et arcus circulares admittunt
702De novo genere quaestionum arithmeticarum pro quibus solvendis certa methodus adhuc desideratur
703Methodus facilis inveniendi series per sinus cosinusve angulorum multiplorum procedentes, quarum usus in universa theoria astronomiae est amplissimus
704Disquisitio ulterior super seriebus secundum multipla cuiusdam anguli progredientibus
705Investigatio quarundam serierum, quae ad rationem peripheriae circuli ad diametrum vero proxime definiendam maxime sunt accommodatae
706De novo genere serierum rationalium et valde convergentium, quibus ratio peripheriae ad diametrum exprimi potest
707De insigni usu calculi imaginariorum in calculo integrali
708De formulis speciei mxx + nyy ad numeros primos explorandos idoneis earumque mirabilibus proprietatibus
709De evolutione potestatis polynomialis cuiuscunque (1 + x + x2 + x3 + x4 + etc.)n
710Specimen transformationis singularis serierum
711Methodus nova ac facilis omnium aequationum algebraicarum radices non solum ipsas sed etiam quascumque earum potestates per series concinnas exprimendi
712De corporibus cylindricis incurvatis
713Investigatio trianguli in quo distantiae angulorum ab eius centro gravitatis rationaliter exprimantur
714Exempla quarundam memorabilium aequationum differentialium, quas adeo algebraice integrare licet, etiamsi nulla via pateat variabiles a se invicem separandi
715De variis modis numeros praegrandes examinandi, utrum sint primi necne?
716Resolutio formulae Diophanteae ab(maa+nbb) = cd(mcc+ndd) per numeros rationales
717Solutio problematis mechanici
718Facillima methodus plurimos numeros primos praemagnos inveniendi
719Methodus generalior numeros quosvis satis grandes perscrutandi utrum sint primi necne?
720Observatio singularis circa aequationes differentiales lineares
721De integrationibus difficillimis, quarum integralia tamen aliunde exhiberi possunt
722Disquitiones analyticae super evolutione potestatis trinomialis (1+x+xx)n
723Brief von Euler
724Recherches sur quelques integrations remarquables dans l'analyse des fonctions a deux variables connues sous le nom de differences partielles
725Illustratio paradoxi circa progressionem numerorum idoneorum sive congruorum
726Demonstratio insignis theorematis numerici circa uncias potestatum binomialium
727Accuratior evolutio problematis de linea brevissima in superficie quacunque ducenda
728De resolutione fractionum compositarum in simpliciores
729Dilucidationes super Problemate geometrico de quadrisectione trianguli a Iacobo Bernoulli olum tractato
730Solutio completa problematis de quadrisectione trianguli per duas rectas inter se normales
731Solutio problematis ob singularia calculi artivicia memorabilis
732Solutio facilior problematis Diophantei circa triangulum, in quo rectae ex angulis latera opposita bisecantes rationaliter exprimantur
733Solutio facilis problematis, quo quaeritur sphaera, quae datas quatuor sphaeras utcunque dispositas contingat
734Integratio aequationis differentialis huius dy + yydx = (A dx)/(a+2bx+cxx)2
735De insigni paradoxo, quod in analysi maximorum et minimorum occurrit
736De summatione serierum in hac forma contentarum a/1 + a2/4 + a3/9 + a4/16 + a5/25 + a6/36 + etc.
737De transformatione functionum duas variabiles involventium dum earum loco aliae binae variabiles introducuntur
738Solutio quaestionis curiosae ex doctrina combinationum
739Regula facilis problemata Diophantea per numeros integros expedite resolvendi
740De lineis curvis non in eodem plano sitis, quae maximi minimive proprietate sunt praeditae
741Analysis facilis aequationem Riccatianam per fractionem continuam resolvendi
742Observationes circa fractiones continuas in hac forma contentas S = n/(1+(n+1)/(2+(n+2)/(3+(n+3)/(4+etc.))))
743De serie maxime memorabili, qua potestas binomialis quaecunque exprimi potest
744De divisoribus numerorum in forma mxx + nyy contentorum
745De fractionibus continuis Wallisii
746Methodus succincta summas serierum infinitarum per formulas differentiales investigandi
747De seriebus memorabilibus, quibus sinus et cosinus angulorum multiplorum exprimere licet
748Investigatio quadrilateri, in quo singularum angulorum sinus datam inter se teneant rationem, ubi artificia prorsus singularia in Analysi Diophantea occurrunt
749Geometrica et sphaerica quaedam
750Commentatio in fractionem continuam, qua illustris La Grange potestates binomiales expressit
751Analysis facilis aequationem Riccatianam per fractionem continuam resolvendi
752De integralibus quibusdam inventu difficillimis
753Solution succincta et elegans problematis, quo quaeruntur tres numeri tales, ut tam summae quam differentiae binorum sint quadrata
754Probleme de geometrie resolu par l'analyse de Diophante
755De casibus, quibus formulam x4 + mxxyy + y4 ad quadratum reducere licet
756Solutio problematis mechanici non parum curiosi
757De problemate traiectoriarum orthogonalium ad superficies translato
758De binis formulis speciei xx + myy et xx + nyy inter se concordibus et discordibus
759Investigatio accuratior circa brachystochronas
760De vera brachystochrona seu linea celerrimi descensus in medio resistente
761De brachystochrona in medio resistente, dum corpus ad centrum virium utunque attrahitur
762Lettera inedita di Eulero a Lagrange
763De tribus pluribusve numeris inveniendis, quorum summa sit quadratum, quadratorum vero summa biquadratum
764Resolutio facilis quaestionis difficillimae, qua haec formula maxime generalis vvzz(axx+byy)2 + Δxxyy(avv+bzz)2 ad quadratum reduci postulatur
765De problemate curvarum synchronarum, eiusque imprimis inverso
766Methodus nova et generalis problema synchronarum inversum aliaque eiusdem generis resolvendi
767De curvis quarum radii osculi tenent rationem duplicatam distantiae a puncto fixo earumque mirabilibus proprietatibus
768De unciis potestatum binomii earumque interpolatione
769Solutio problematis Fermatiani de duobus numeris, quorum summa sit quadratum, quadratorum vero summa biquadratum, ad mentem illustris La Grange adornata
770Enodatio maximi paradoxi, in problemate quodam mechanico occurentis
771Solutio trium problematum difficiliorum ad methodum tangentium inversam pertinentium
772De insigni promotione Analysis Diophantaeae
773Solutio problematis difficillimi, quo hae duae formulae aaxx + bbyy et aayy + bbxx quadrata reddi debent
774Investigatio binorum numerorum formae xy(x4-y4), quorum productum sive quotus sit quadratum
775De binis numeris, quorum summa sive aucta sive minuta tam unius quam alterius quadrato producat quadrata
776Dilucidationes circa binas summas duorum biquadratorum inter se aequales
777De resolutione huius aequationis 0 = a + bx + cy + dxx + exy + fyy + gxxy + hyy + ixxyy per numeros rationales
778Methodus nova et facilis formulas cubicas et biquadriticas ad quadratum reducendi
779Solutio problematis ad analysin infinitorum indeterminatorum referendi
780De infinitis curvis algebraicis, quarum longitudo indefinita arcui elliptico aequatur
781De infinitis curvis algebraicis, quarum longitudo arcui parabolico aequatur
782De binis curvis algebraicis eadem rectificatione gaudentibus
783De curvis algebraicis, quarum omnes arcus per arcus circulares metiri liceat
784Solutio problematis analytici difficillimi
785Integration d'une espece remarqable d'equation differentielle dans l'analyse des fonctions a deux variables
786Oeuvres completes en francais de L. Euler
787Solutio problematis in Actis Lipsiensibus A. 1745 propositi
788Briefe von L. Euler an Chr. Goldbach 1729-1763
789Einige Zeilen aus einem Brief von L. Euler an Albrecht von Haller vom 4 Juli 1744.
790Commentatio de matheseos sublimioris utilitate
791Commentationes arithmeticae collectae
792Tractatus de numerorum doctrina capita sedecim, quae supersunt
793Considerationes circa Analysin Diophanteam
794Theorema arithmeticum eiusque demonstratio
795De quadratis magicis
796Recherches sur le problem de trois nombres carres tels que la somme de deux quelconques moins le troisieme fasse un nombre carre
797Recherches ulterieures et tres curieuses sur le probleme de quatre nombres positifs et en proportion arithmetique tels que la somme de deux quelconques soit toujours un nombre carre
798De numeris amicabilibus
799Fragmenta commentationis cuiusdam maioris, de invenienda relatione enter latera triangulorum, quorum area rationaliter exprimi possit, et de triangulo in quo rectae ex singulis angulis latera opposita bisecantes sint rationales