Enestrom Numbers 600-699

Original Titles
     
English Titles

600Solutio quarundam quaestionum difficiliorum in calculo probabilium
601De symptomatibus quatuor punctorum, in eodem plano sitorum
602Methodus facilis omnia symptomata linearum curvarum non in eodem plano sitarum investigandi
603De descensu baculi super hypomochlio cylindro fixo delabentis
604De traiectoriis reciprocis tam rectangulis quam obliquangulis
605De miris proprietatibus curvae elasticae sub aequatione y = ∫ (xx dx)/√(1-x4)
606Speculationes super formula integrali ∫ (xndx)/√(aa-2bx+cxx), ubi simul egregiae observationes circa fractiones continuas occurrunt
607De motu globi circa axem obliquum quemcunque gyrantis et super plano horizontali incedentis
608Accuratior evolutio formularum pro filorum flexibilium aequilibrio et motu inventarum
609Considerationes super traiectoriis tam rectangulis quam obliquangulis
610Novae demonstrationes circa divisores numerorum formae xx + nyy
611Investigatio curvarum quae similes sint suis evolutis vel primis vel secundis vel tertiis vel adeo ordinis cuiuscunque
612De motu globi heterogenei super plano horizontali, una cum dilucidationibus necessariis super motu vacillatorio
613Dilucidationes in capita postrema calculi mei differentalis de functionibus inexplicabilibus
614Commentatio de curvis tractoriis
615De curvis tractoriis compositis
616De transformatione seriei divergentis 1 - mx + m(m+n)x2 - m(m+n)(m+2n)x3 + etc. in fractionem continuam
617De summatione serierum, in quibus terminorum signa alternantur
618Consideratio motus singularis, qui in filo perfecte flexili locum habere potest
619Enodatio difficultatis super figura terrae a vi centrifuga oriunda.
620Methodus facilis inveniendi integrali huius formulae ∫ (dx/x)(xn+p - 2xncosζ + xn-p)/(x2n - 2xncosθ + 1) casu quo post integrationem ponitur vel x = 1 vel x = ¥
621De summo usu calculi imaginariorum in analysi
622Specimen singulare analyseos infinitorum indeterminatae
623De lineis rectificabilibus in superficie sphaeroidica quacunque geometrice ducendis
624De superficie coni scaleni, ubi imprimis intentes difficultates, quae in hac investigatione occurrunt, perpenduntur
625De viribus centripetis, ad curvas non in eodem plano sitas describendas, requisitis
626De motu trium corporum se mutuo attrahentium super eadem linea recta.
627Solutio problematis mechanici
628Eclaircissemens sur le memoire de Mr de La Grange insere dans le V volume des Melanges de Turin, concernant la methode de prendre le milieu entre les resultats de plusiers observations etc.
629Evolutio formulae integralis ∫ dx(1/(1-x) + 1/(lx)) a termino x = 0 ad x = 1 extensae
630Uberior explicatio methodi singularis nuper expositae integralia alias maxime abscondita investigandi
631Analysis facilis et plana ad eas series maxime abstrusas perducens, quibus omnium aequationum algebraicarum non solum radices ipsae sed etiam quaevis earum potestates exprimi possunt
632De innumeris generibus serierum maxime memorabilium, quibus omnium aequationum algebraicarum non solum radices ipsae sed etiam quaecumque earum potestates exprimi possunt
633De binis curvis algebraicis inveniendis, quarum arcus indefinite inter se sint aequales
634De motu oscillatorio tabulae suspensae et a vento agitatae
635Innumera theoremata circa formulas integrales, quorum demonstratio vires analyseos superare videatur
636De multiplicatione angulorum per factores expedienda
637Nova demonstratio, quod evolutio potestatum binomii Newtoniana etiam pro exponentibus fractis valeat
638De innumeris curvis algebraicis, quarum longitudinem per arcus parabolicos metiri licet
639De innumeris curvis algebraicis, quarum longitudinem per arcus ellipticos metiri licet
640Comparatio valorum formulae integralis ∫ (xp-1 dx)/(n√((1-xn)n-q)) a termino x = 0 usque ad x = 1 extensae
641De motu quodam maxime memorabili, satis quidem simplici, at solutu difficillimo
642De singulari ratione differentiandi et intagrandi, quae in summis serierum occurrit
643Methodus generalis investigandi radices omnium aequationum per approximationem
644Innumerae aequationum formae ex omnibus ordinibus, quarum resolutio exhiberi potest
645De curvis algebraicis, quarum longitudo exprimitur hac formula integrali ∫ (vm-1 dv)/√(1-v2n)
646De duabus pluribusve curvis algebraicis in quibus si a terminis fixis aequales arcus abscindantur eorum amplitudines datam inter se teneant rationem
647De methodo tangentium inversa ad theoriam solidorum translata
648Solutio facilis problematis, quo quaeritur circulus, qui datos tres circulos tangat
649De motu oscillatorio penduli circa axem cylindricum plano horizontali incumbentem
650De formulis differentialibus quae per duas pluresve quantitates datas multiplicatae fiant integrabiles
651Quatuor theoremata maxime notatu digna in calculo integrali
652De termino generali serierum hypergeometricarum
653De iterata integratione formularum integralium, dum aliquis exponens pro variabili assumitur
654Methodus facilis investigandi radium osculi ex principio maximorum et minimorum petita
655Observationes generales circa series, quarum termini secundum sinus vel cosinus angulorum multiplorum progrediuntur
656De integrationibus maxime memorabilibus ex calculo imaginariorum oriundis
657Supplementum ad dissertationem praecedentem circa integrationem vormulae ∫ (zm-1 dz)/(1-zn) casu quo ponitur z = v(cos(φ) + √(-1) sin(φ))
658De momentis virium respectu axis cuiuscunque inveniendis; ubi plura insignia symptomata circa binas rectas, non in eodem plano sitas, explicantur
659Methodus facilis omnium virium momenta respectu axis cuiuscunque determinandi
660Institutionum calculi integralis volumen quartum, continens supplementa partim inedita partim jam in operibus academiae imperialis scientiarum Petropolitanae impressa.
661Variae considerationes circa series hypergeometricas
662De vero valore formulae integralis ∫ dx(l(1/x))n a termino x = 0 usque ad terminum x = 1 extensae
663Plenior expositio serierum illarum memoragilium, quae ex unciis potestatum binomii formantur
664Exercitatio analytica
665Evolutio problematis cuius solutio analytica est difficillima dum synthetica per se est obvia
666Problema geometricum ob singularia symptomata imprimis memorabile
667De curvis hyperbolicis quae intra suas assymtotas spatium finitum includunt
668De integratione formulae (dx √(1+x4))/(1-x4) aliarumque eiusdem generis per logarithmos et arcus circulares
669Memorabile genus formularum differentialium maxime irrationalium quas tamen ad rationalitatem perducere licet
670De resolutione formulae integralis ∫ (xm-1 dx)(Δ + xn)λ in seriem semper convergentem, ubi simul plura insignia artificia circa serierum summationem explicantur
671De formulis differentialibus angularibus maxime irrationalibus, quas tamen per logarithmos et arcus circulares integrare licet
672Theorema maxime memoragile circa formulam integralem ∫ (dφ cos(λφ))/(1+aa-2acos(φ))n+1
673Disquitio coniecturalis super formula integrali ∫ (dφcos(iφ))/(α+βcos(φ))n
674Demonstratio theorematis insignis per coniecturam eruti circa intagrationem formulae ∫ (dφ cos(iφ))/(1+aa-2acos(φ))n+1
675De valoribus integralium a termino variabilis x = 0 usque ad x = ¥ extensorum
676Methodus succinctior comparationes quantitatum transcendentium in forma ∫ (P dz)/√(A + 2Bz + Czz + 2Dz3 + Ez4) contentarum inveniendi
677Methodus singularis resolvendi aequationes differentiales secundi gradus
678Methodus nova investigandi omnes casus quibus hance aequationem differentialem ddy(1-axx) - bx dx dy - cy dx2 = 0 resolvere licet
679De formulis integralibus implicatis earumque evolutione et transformatione
680De aequationibus differentialibus cuiuscunque gradus quae denuo differentiatae integrari possunt
681Specimen aequationum differentialium indefiniti gradus earumque integrationis
682Von dem Drucke eines mit einem Gewuchte beschwerten Tisches auf einer Flache. Aus den Papieren des sel. Leonhard Euler gozogen von Jakob Bernoulli
683De singulari genere quaestionum Diophantearum et methodo maxime recondita eas resolvendi
684De radicibus aequationis infinitae 0 = 1 - (xx)/(n(n+1)) + (x4)/(n(n+1)(n+2)(n+3)) - (x6)/(n.....(n+5)) + etc.
685Exercitatio analytica, ubi imprimis seriei maxime generalis summatio traditur
686Dilucidationes super formulis, quibus sinus et cosinus angulorum multiplorum exprimi solent, ubi simul ingentes difficultates diluuntur
687De insignibus proprietatibus formularum integralium praeter binas variabiles etiam earum differentialia cuiuscunque ordinis involventium
688Specimen integrationis abstrusissimae hac formula ∫ dx/((1+x)*4√(2xx-1)) contentae
689Integratio formulae differentialis maxime irrationalis, quam tamen per logarithmos et arcus circulares expedire licet
690Evolutio formulae integralis ∫ dz(3+zz)/((1+zz)*4√(1+6zz+z4)) per logarithmos et arcus circulares
691Problema geometricum quo inter omnes ellipses quae per data quatuor puncta traduci possunt ea quaeritur quae habet aream minimam
692Solutio problematis maxime curiosi quo inter omnes ellipses quae circa datum triangulum circumscribi possunt ea quaeritur cuius area sit omnium minima
693De centro simulitudinis
694Ulterior disquisitio de formulis integralibus imaginariis
695Integratio succincta formulae integralis maxime memorabilis ∫ dz/((3±zz)*3√(1±3zz))
696De casibus quibus hanc formulam x4 + kxxyy + y4 ad quadratum reducere licet
697Investigatio superficierum quarum normales ad datum planum productae sint omnes inter se aequales
698Variae speculationes super area triangulorum sphaericorum
699Utrum hic numerus 100009 sit primus necne inquiritur